top of page

חידוש בריכה ישנה

  • הסרת הקרמיקה הישנה

  • שינוי מבנה המדרגות והוספת ספסל ישיבה

  • מריחה איטום והדבקה של אבן

  • החלפת פנסים ללדים צבעוניים

  • החלפת אינלטים

  • הוספת מכשיר מלח

 תמונות לפני ואחרי תהליך חידוש הבריכה

bottom of page