top of page

חידוש בריכת פיברגלס

    בעקבות נזילת מים ולאחר התיקון:

  • הוספת אינלטים למערכת הסחרור

  • הוספת מערכת חימום

  • הוספת ג'קוזי ומפל

 תמונות לפני ואחרי תהליך חידוש הבריכה

bottom of page