הבריכה של סיגל ואורי

בריכת סקימרים,
חיפוי אבן, מכשיר מלח

בריכת סקימרים