הבריכה של גלינה וציקי

בריכת גלישה, חיפוי פסיפס בהיר
משנה צבעים לפי כיוון השמש

בריכת גלישה