top of page

טיפול ואחזקת בריכת שחייה

מה חשוב וממה להימנע כדי לשמור על בריכה צלולה וראויה לשימוש בריא והנאה מושלמת 

    אחזקה שוטפת לבריכת שחייה מתחילה בביקור שבועי
 

 • ניקוי חדר מכונות.

 • בדיקה פיזית בצנרת הבריכה להיעדר דליפות למניעת היקוות מים והתהוות תהליכים קורוזיבים.

 • בדיקה וכיול מערכות בקרה​.

 • ניקוי וטיפול באלקטרודות מכשיר המלח.

 • כיוון / כיול מכשיר המלח ליצור מדויק ונכון.

 • בדיקת איכות מי הבריכה PH וכלור ואיזון הכימיקלים לפי הצורך.

 • פינוי לכלוך מצטבר בסקימרים.

 • שאיבת ריצפת הבריכה.

 • טיפול וניקוי רובוט.

 • טיפול שבועי במסננים לסילוק חומרים אורגניים ומניעת גורמי טעם וריח.

 • מילוי מים בבריכה במידת הצורך ואו ריקון מים בחורף למניעת הצפות.

 

חדר מכונות
    

 • נגיש מאוורר ונקי.

 • ארון חשמל מוגן מים ומותאם לדרישות תפעול הבריכה.

 • מערכות בקרה.

 • משאבות מינון כימיקלים.

 • משאבה טבולה למיגון החדר מהצפה.

 • מסננים ומשאבות סחרור.

 • תאורת חדר.

מערכת סינון מרכזית
 

 • המסנן הוא אלמנט חשוב בשמירת ניקיון וצלילות המים.

 • הדרישה התברואתית היא שמי הבריכה יהיו נקיים משתי בחינות מיקרוביולוגית ופיזיקלית. 

 • חשיבות שטיפה במועד מונעת התרבות מיקרואורגניזמים וביופילם, מניעה של רובד ביולוגי, התמצקות של גרגרי חול, היווצרות כדורי בוץ, סידוק המצע ופריצת מסנן.

מערכות חיטוי    
 

 • המטרה להשמיד מיקרואורגניזם פתוגנים ואצות.

 • שמירה על מים צלולים ובעלי תכונות אסתטיות.

 • סילוק \ חמצון חומרים אורגניים, מניעת גורמי טעם וריח.

 • חומר חיטוי עיקרי שבשימוש הינו כלור נוזלי, חומצת מלח וטבליות כלור.

 • יתרונות מכשיר המלח, מערכת אוטומטית, מנצל מינרלים טבעיים לחיטוי מי הבריכה, מייתר את הצורך בהחזקה של כימיקלים מסוכנים, ללא סכנת הרעלה או מנת יתר של כימיקלים, החיטוי רציף,
  וכמובן מצמצם בהוצאות על כימיקלים.

 • מערכת קרינת UV היא בנוסף ובצמצום הצורך בכמויות כלור גדולות, בדרך כלל חוסך כ 70% מצריכת הכלור​.

תקנות משרד הבריאות לאיכותם הכימית והפיזיקלית של מי הבריכה 
תהיה בכל עת הרחצה לפי הפרמטרים הבאים:

ריכוז של כלור חופשי נותר במי הבריכה המחוטאים בכלור ללא חומר מיצב יהיה בין 0.8 מג"ל ל 2.0 מג"ל

    ריכוז הגבה (PH) בין 7.2 מג"ל ל 7.6 מג"ל

העכירות של מי הבריכה תהיה פחות מ 0.6 יחידות עכירות

ריכוז החומצה הציאנורית בבריכה יהיה בין 30 ל 50 מג"ל

מידת החום של המים בבריכה לא תעלה על 30 מעלות צלזיוס

bottom of page